Avfall & återvinning

Med fokus på miljö hjälper vi ditt företag att ta hand om olika avfallsmaterial. Vi erbjuder ett brett sortiment av container och bigbag inom avfallshantering och vi ser ditt restmaterial som en viktig råvara och resurs, som vi tillsammans ska använda för en mer hållbar framtid. Vid bokning av container för blandat avfall sorteras avfallet hos Aneby Renhållning. Vid denna typ av sortering får container endast innehålla brännbart avfall, blandskrot, sten eller trä.

Containern får inte innehålla Farligt avfall och Hushållsavfall.

Läs mer om containerhantering och hitta priser här.

Exempel på avfall:

  • Järn och andra metaller
  • Papper
  • Farligt Avfall, Batterier
  • Plast
  • FNI
  • Brännbart
  • Träavfall

Kontakta oss

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag är du välkommen att kontakta oss här.