Spolbil

I samarbete med Mantor VVS har vi en bred kunskap inom avloppsproblem. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom spolning med erfarna rörmokare. Stamspolning och underhållsspolning av en fastighet ger ökad trygghet och minskade kostnader vid extremväder. Ett avloppsstopp kan orsaka översvämningar och i sin tur många gånger resulterar i eventuella fuktskador.

I många fall medför det ökade kostnader och att försäkringspremierna stiger. Utöver att det är en jobbig process, som kan undvikas, med underhållspolning. Vi rekommenderar att underhållsspolning sker vart femte år vid flerfamiljshus. Vid villor brukar det oftast räcka med var sjätte till åttonde år.

Hör av er så berättar vi mer!

Exempel på tjänster:

  • Slamsugning
  • Avlopp och brunnsrengöring
  • Högtryckspolning
  • Filma avlopp
  • Stamspolning/Underhållspolning
  • Oljeavskiljare
  • Farligt avfall

Kontakta oss

Vill du veta mer eller få ett kostnadsförslag är du välkommen att kontakta oss här.